Mae fersiwn Cymraeg y wefan Dewis yn cael ei datblygu ar hyn o bryd - bydd ar gael yn fuan iawn. Ymddiheuriadau am yr oedi.