Gwall 404: Ni ddaethpwyd o hyd i’r tudalen

Yn anffodus, nid yw'r tudalen y gofynasoch amdano ar gael

Efallai y bydd y pwyntiau isod yn egluro pam:

  • A yw'r cyfeiriad wedi ei deipio'n gywir? Sicrhewch nad oes camgymeriadau sillafu.
  • Rhowch gynnig arall ar y tudalen. Efallai fod problem dros dro gyda'r gweinydd neu gyda'ch ISP.
  • Efallai fod y tudalen wedi ei symud, ei ddileu neu efallai nad yw ar gael am y tro.
  • Efallai nad oedd y cyfeiriad (URL) wedi’i osod yn gywir gan yr awdur.
  • Mae’n bosib mai hen gyswllt oedd y ddolen. Defnyddiwch y botwm chwilio sydd ar frig y tudalen, ar y dde, i chwilio drwy’r wefan.

Os gwnaethoch ddilyn cyswllt nad yw’n gweithio bellach ar dudalen ar wefan y Brifysgol, neu os hoffech gymorth pellach, cysylltwch â Thîm y We.

Dyma rai cysylltiadau a all fod yn ddefnyddiol i chi: