Cysylltu â ni

I gael gwybodaeth gyffredinol am y prosiect a’r ymchwil a wneir, cysylltwch â: 

Prosiect Dewis Choice
Canolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeuluso,
Adeilad Elystan Morgan,
Prifysgol Aberystwyth, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,Ceredigion,SY23 3AS.

E-bost: choice@aber.ac.uk

Twitter: @choiceolderppl

 

 

 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am atgyfeiriadau ar y prosiect, cysylltwch â:

Lynn Rees, Gweithiwr Cymorth Dewis Choice

Rhif Ffôn Symudol: 07967 587687
Swyddfa 01970 628699
E-bost: dlr6@aber.ac.uk

 

Neu

Elize Freeman, Ymarferwr Dewis Choice
Rhif Ffôn Symudol: 07989 150979
Swyddfa 01970 621934
E-bost elf21@aber.ac.uk