Cyfeiriadur

Cyfeiriadur Infoengine

infoengine logo

I gael manylion am sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar draws amrywiaeth eang o gategorïau, cliciwch ar y ddolen isod i fynd i wefan Infoengine.

Infoengine yw’r cyfeiriadur ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru, yn bennaf ar gyfer Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Nod Infoengine yw tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o wasanaethau rhagorol sydd ar gael i chi yn eich cymuned ac i roi’r holl wybodaeth berthnasol i chi am bob gwasanaeth er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth.

http://infoengine.wales/

Llinellau Cymorth ar gyfer Cam-drin Domestig

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin, neu os ydych chi’n meddwl bod rhywun yr ydych yn ei adnabod yn cael eu cam-drin, ac yr hoffech siarad â rhywun am hyn, cysylltwch ag un o’r sefydliadau hawdd mynd atynt isod i gael cyngor a chymorth: