Newyddion diweddaraf am y prosiect

Cynhadledd Sir Gâr

Adeiladu opsiynau cyfiawnder gyda phobl hyn

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd trigolion Sir Gâr i ddod i gynhadledd am ddim i ystyried materion cam-drin pobl hŷn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus gan siaradwyr ysbrydoledig. Bydd gweithdai rhyngweithiol i chi drafod ystod o bynciau a sut maen nhw'n berthnasol i'ch cymuned chi.

Prif siaradwyr

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru & Eleri Butler, Prif Weithredydd Cymorth i Ferched Cymru.

Pam rydym ni'n cynnal y gynhadledd? I godi ymwybyddiaeth am gam-drin pobl hŷn yn ardal Sir Gâr. Hoffem weithio gyda chymunedau lleol i roi llais iddyn nhw ac i'w cynnwys wrth ddatblygu dulliau newydd o hybu cyfiawnder a lles, ac wrth bwyso a mesur y dulliau hynny.
Pryd? Dydd Iau, 22 Hydref 2015 o 10:00 tan 16:30.
Ble? Canolfan yr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP.

Bydd cinio a lluniaeth am ddim.
os hoffech ddod, cysylltwch â Jeremy Newman gan roi'ch manylion cyswllt cyn 12 Hydref drwy un o'r dulliau isod:

Ebost: choice@aber.ac.uk             Ffôn: 01970 622516.

Post: Prosiect Dewis, Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Elystan Morgan, Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AS.

Gwaetha'r modd, nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ni allwn addo y bydd lle i bawb. Byddwn yn cadarnhau a oes lle i chi ai peidio erbyn 16 Hydref.