Gwirfoddoli

Sut i wirfoddoli

Mae prosiect Dewis yn edrych am wirfoddolwyr, o unrhyw oed, sydd â diddordeb mewn hybu dewis a chyfiawnder i bobl hŷn sydd wedi’u cam-drin yn eu cartrefi eu hunain.

Gallwch wirfoddoli mewn sawl ffordd:

  • Helpu i godi ymwybyddiaeth o fewn eich cymuned am anghenion pobl hŷn sydd wedi’u cam-drin yn eu cartrefi. Gallai hyn gynnwys siarad am y  prosiect mewn cyfarfodydd lleol o grwpiau rydych chi eisoes yn eu mynychu neu drwy helpu yn y cyfarfodydd grŵp ymgysylltu cyhoeddus lleol. Lle bo’n briodol ac y bo angen, byddwn yn darparu hyfforddiant i chi i gynorthwyo’r elfen hon yn y prosiect;
  • Gosod posteri a thaflenni am y prosiect, er enghraifft mewn llyfrgelloedd, meddygfeydd, fferyllfeydd a lleoliadau addas eraill yn eich ardal;
  •  Ymuno ag un o’r grwpiau yng Nghaerdydd neu Sir Gaerfyrddin fydd yn ein helpu ni i adeiladu gwasanaeth sy’n seiliedig ar gyfiawnder adferol sy’n cynnig opsiynau cyfiawnder eraill yn ogystal â datrysiadau cyfraith droseddol a sifil traddodiadol.
  • ‘Gwisgo eich het greadigol’ - rydym  ni’n awyddus i weld unrhyw syniadau sydd gan bobl o ran delweddau a fyddai’n gweithio’n dda i’r prosiect. Ni allwn warantu y bydd pob un  yn cael ei defnyddio ond os hoffech chi ddechrau tynnu lluniau, anfonwch nhw aton ni drwy ebost, cyfryngau cymdeithasol neu drwy’r post!

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am y prosiect neu sut y gallech chi ein helpu ni drwy wirfoddoli.

Diolch am eich diddordeb yn Dewis!